სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua

სიახლეების არქივი

20 მარ
20 მარ 2020

მათემატიკა, 10 კლასი მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული უტოლობები

სრულად
18 მარ
18 მარ 2020

საპილოტო ვიდეო გაკვეთილი მათემატიკაში, 9კლასი

სრულად
13 მარ
13 მარ 2020

საშაბათო სკოლის მსმენელთა და მშობელთა საყურადღებოდ!

სრულად