სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua

სიახლეების არქივი

15 ივლ
15 ივლ 2020

სარეკომენდაციო ტესტირების აპელაციების შედეგები

სრულად
09 ივლ
09 ივლ 2020

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში: გეოგრაფიის მასწავლებელი: ნანა ჯოჯიშვილი

სრულად
09 ივლ
09 ივლ 2020

სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეთა სარეკომენდაციო ტესტირების ქულები

სრულად