სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua

სიახლეების არქივი

29 მარ
29 მარ 2020

ვიდეო გაკვეთილი, 9 კლასი, ტრიგონომეტრია

სრულად
26 მარ
26 მარ 2020

მაიკროსოფთ თიმსის გამოყენების ინსტრუქციები

სრულად
20 მარ
20 მარ 2020

მათემატიკა, 10 კლასი მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული უტოლობები

სრულად