სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციებთან დაკავშირებული კულტურული განსხვავებულობის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

მსგავსი სიახლეები