სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

სარეკომენდაციო ტესტირების აპელაციების შედეგები

4-6 ივლისს ჩატარებული სარეკომენდაციო წერის, 7,8,9,10 და11 კლასების აპელაციის შედეგები:

 

მსგავსი სიახლეები