სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

სარეკომენდაციო ტესტირების შედეგები

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი 

X კლასი

XI კლასი

სურვილის შემთხვევაში  სააპელაციო განცხადებები მიიღება სკოლაში,10 საათიდან 16-საათმდე, შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.   აპელაციას გაივლის მხოლოდ კოდირებული ნაშრომიმსმენელისა და მშობლის გარეშეაპელაციის შედეგები გამოქვეყნდება სკოლის   ვებგვერდზე აპელაციის დასრულებისთანავესარეგისტაციო ნომრის შესაბამისად.

მსგავსი სიახლეები