სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

სარეკომენდაციო ტესტირების აპელაციის შედეგები

 

VII კლასი 

VIII კლასი

IX კლასი

X კლასი

XI კლასი

მსგავსი სიახლეები