სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

განცხადება სამეურვეო საბჭოს არჩევნების შესახებ

 

    2019 წლის 17 ივნისს ჩატარდება აკად. ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნები.

სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო 5 ივნისს და გაგრძელდება 11 ივნისამდე. მსრუველებმა (სკოლის მოსწავლეების მშობლები)მითითებულ ვადებში,მიმართეთ სამეურვეო საბჭოს საარჩევნო კომისიას.

 

მსგავსი სიახლეები