სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეთა და საშაბათო სკოლის მსმენელთა საყურადღებოდ!

016 წლის 1, 2 და 3 ივლისს სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეთა და საშაბათო სკოლის მსმენელთათვის ჩატარდება 2016 წლის 1, 2 და 3 ივლისს სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეთა და საშაბათო სკოლის მსმენელთათვის ჩატარდება სარეკომენდაციო და შემაჯამებელი ტესტირებები მათემატიკასა და ფიზიკაში, რომლის მიზანია სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეებს დაეხმაროს აღნიშნულ სასწავლო დისციპლინებში მათ მიერ გავლილ და აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის #42 საჯარო სკოლაში არსებულ პროგრამებს შორის შესაბამისობის ხარისხის დადგენაში.
VII კლასში გადმოსვლის მსურველთათვის სარეკომენდაციო ტესტირება ჩატარდება მხოლოდ მათემატიკაში 2016 წლის 1 ივლისს;
VIII-IX-X-XI კლასში გადმოსვლის მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 2016 წლის 2 ივლისს მათემატიკაში და 3 ივლისს -ფიზიკაში.
ტესტირებაში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია:
• რეგისტრაცია გაიაროს სკოლაში 2016 წლის 20- დან 30 ივნისის ჩათვლით ყოველდღე 11 საათიდან 16 საათამდე შაბათ-კვირის გარდა;
• წარმოადგინოს სკოლის (სადაც ამჟამად სწავლობს) მიერ დამოწმებული ფოტოსურათიანი (სკოლის ბეჭედი ნაწილობრივ უნდა ფარავდეს ფოტოსურათს) ცნობა;
• დამატებით წარმოადგინოს მოსწავლის ფოტო (3X4) ერთი ცალი;
რეგისტრაციის შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა სარეგისტრაციო ბარათი შესაბამისი ნომრით, რომელშიც მითითებული იქნება ტესტირების დაწყების თარიღი, დრო და პროცედურული განმარტებები;
ტესტირების ვარიანტი სწორი პასუხებით და ტესტირების შედეგები გამოქვეყნდება სარეგისტრაციო ბარათის ნომრების მიხედვით სკოლის ვებ-გვერდზე vekua42.edu.ge არაუგვიანეს ტესტირებების დასრულებიდან ხუთი სამუშაო დღისა.
სააპელაციო განცხადებები მიიღება შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში. აპელაციას გაივლის მხოლოდ კოდირებული ნაშრომი, მსმენელისა და მშობლის გარეშე. აპელაციის შედეგები გამოქვეყნდება სკოლის ვებ-გვერდზე აპელაციის დასრულებისთანავე ასევე სარეგისტაციო ნომრის შესაბამისად.
სარეკომენდაციო და შემაჯამებელი ტესტირებები მათემატიკასა და ფიზიკაში, რომლის მიზანია სკოლაში გადმოსვლის მსურველ მოსწავლეებს დაეხმაროს აღნიშნულ სასწავლო დისციპლინებში მათ მიერ გავლილ და აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის #42 საჯარო სკოლაში არსებულ პროგრამებს შორის შესაბამისობის ხარისხის დადგენაში.
VII კლასში გადმოსვლის მსურველთათვის სარეკომენდაციო ტესტირება ჩატარდება მხოლოდ მათემატიკაში 2016 წლის 1 ივლისს;
VIII-IX-X-XI კლასში გადმოსვლის მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 2016 წლის 2 ივლისს მათემატიკაში და 3 ივლისს -ფიზიკაში.
ტესტირებაში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია:
• რეგისტრაცია გაიაროს სკოლაში 2016 წლის 20- დან 30 ივნისის ჩათვლით ყოველდღე 11 საათიდან 16 საათამდე შაბათ-კვირის გარდა;
• წარმოადგინოს სკოლის (სადაც ამჟამად სწავლობს) მიერ დამოწმებული ფოტოსურათიანი (სკოლის ბეჭედი ნაწილობრივ უნდა ფარავდეს ფოტოსურათს) ცნობა;
• დამატებით წარმოადგინოს მოსწავლის ფოტო (3X4) ერთი ცალი;
რეგისტრაციის შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა სარეგისტრაციო ბარათი შესაბამისი ნომრით, რომელშიც მითითებული იქნება ტესტირების დაწყების თარიღი, დრო და პროცედურული განმარტებები;
ტესტირების ვარიანტი სწორი პასუხებით და ტესტირების შედეგები გამოქვეყნდება სარეგისტრაციო ბარათის ნომრების მიხედვით სკოლის ვებ-გვერდზე vekua42.edu.ge არაუგვიანეს ტესტირებების დასრულებიდან ხუთი სამუშაო დღისა.
სააპელაციო განცხადებები მიიღება შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში. აპელაციას გაივლის მხოლოდ კოდირებული ნაშრომი, მსმენელისა და მშობლის გარეშე. აპელაციის შედეგები გამოქვეყნდება სკოლის ვებ-გვერდზე აპელაციის დასრულებისთანავე ასევე სარეგისტაციო ნომრის შესაბამისად.

მსგავსი სიახლეები