სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua
სიახლეები

სიახლეების არქივი

სარეკომენდაციო წერის პირველადი შედეგები

 

გთავაზობთ 2019 წლის 1 ილლისს ჩატარებული სარეკომენდაციო წერის პირველად შედეგებს.

აპელაციის სურვილის შემთხვევაში შეივსება სააპელაციო განაცხადის ფორმა სკოლაში 10საათიდან 16 საათამდე  ა.წ. 5 და 8 ივლისს.
შედეგები გამოქვეყნდება აპელაციის დასრულებისთანავე.
 

მსგავსი სიახლეები