სსიპ აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N 42 საჯარო სკოლა LEPL Tbilisi N42 Public School of Physics–Mathematics Named After Academician Ilia Vekua

რეგისტრაცია საშაბათო სკოლაში

მოსწავლის სახელი,გვარი
მოსწავლის პირადი ნომერი
მშობლის სახელი გვარი
მშობლის ტელეფონის ნომერი
კლასი
საგანი
პედაგოგი
დრო