აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

აკადემიკოს ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

42 Public School of Physics and Mathematics Named After Academician I. Vekua

1

მ ა თ ე მ ა ტ ი კ ი ს კ ა თ ე დ რ ა

მათემატიკის კათედრის გამგე -გურამ სიხარულიძე

წევრები:

1. ედემ ლაგვილავა

2. ოლეგ კვეტენაძე

3. ნუგზარ მახათაძე

4. ნონა ქუშაშვილი

5. მედეა გურგენაძე

6. ნანა მეტრეველი

7. მაია თევდორაშვილი

8. ალექსანდრე ნემსაძე

9. ლელა მამულაშვილი

10. კოტე კუპატაძე

11. ეკატერინე ონაშვილი

12. ირინე ნემსაძე

13. ქეთევან წერეთელი

>