აკადემიკოს ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

42 Public School of Physics and Mathematics Named After Academician I. Vekuaსკოლა
სიახლეები
18 სექ 2017
აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო სკოლა იწყებს მოსწავლეთა რეგისტრაციას საშაბათო სკოლაში

2017 წლის 20 სექტემბრიდან იწყება საშაბათო სკოლაში სწავლის მსურველ მოსწავლეთა რეგისტრაცია. საშაბათო სკოლაში მეცადინეობა დაიწყება 7 ოქტომბერს, მეცადინეობები ჩატარდება III-XI კლასების მოსწავლეთათვის მათემატიკაში, ხოლო VII-XI კლასების მოსწავლეებისთვის- მათემატიკასა და ფიზიკაში. საშაბათო სკოლის სერვისით სარგებლობა შეუძლია ყველა მოსწავლეს გარდა აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის №42 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისა. რეგისტრაციისთვის მობრძანდით სკოლაში 14:00 -დან 17:00 საათამდე. სავალდებულოა ერთერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი.

ბმულები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ეროვნული სასწავლო გეგმა

გვიპოვეთ ფეისბუქზე

გამოცდების ეროვნული ცენტრი