აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

აკადემიკოს ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

42 Public School of Physics and Mathematics Named After Academician I. Vekua

1

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე: ანა სალაყაია

წევრები:

1. მაგული ზამბახიძე

2. სალომე პატარაშვილი

3. მარინე დეკანოიძე

4. ნანა მეხრიშვილი

5. ანა სალაყაია

6. ნინო ნასყიდაშვილი

7. ნინო ნანობაშვილი