აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

აკადემიკოს ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42-ე საჯარო სკოლა

42 Public School of Physics and Mathematics Named After Academician I. Vekua

1

უ ც ხ ო - ე ნ ე ბ ი ს კ ა თ ე დ რ ა

უცხო-ენების კათედრის გამგე: მაია გოგიაშვილი

წევრები:

1. ვენერა ტურიანი

2. მერი სხირტლაძე

3. ქეთევან ლილუაშვილი

4. ლორინა ბაჯელიძე

5. თამარ გაბუნია

6. დარეჯან ჩომახაშვილი